Facebook

Het NHKO heeft als statutaire naam Stichting Noordhollands Kamerorkest en als statutaire zetel gemeente Hoorn, en heeft ten doel het (doen) bevorderen van de publieke belangstelling en waardering voor orkestmuziek uit de periode vanaf eind negentiende eeuw tot heden, met bijzondere aandacht voor muziek van hedendaagse Nederlandse componisten.

De stichting is als eerste ingeschreven in het handelsregister op 3 november 2014 en heeft als RSIN 854491685.

De Belastingdienst heeft de Stichting Noordhollands Kamerorkest bij Beschikking 93170 d.d. 17 december 2014 aangemerkt als ANBI en Culturele ANBI.

Onze bankrekening is (IBAN): NL25 RABO 0300 0031 45 t.n.v. Stichting Noordhollands Kamerorkest.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Gerard Albert Vlaanderen, voorzitter
  • Anja Meintjens-Zeilmaker, secretaris
  • Teske Deinum, penningmeester

Bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen geldelijke beloning, anders dan zo nodig een vergoeding voor aantoonbaar gemaakte onkosten.

Meespelen met NHKO geeft nieuwe energie


©Stichting NoordHollands KamerOrkest - NHKO