Facebook

Korte terugblik

In het najaar van 2014 is het Noord-Hollands Kamerorkest opgericht als permanent kamerorkest, waarin elke partij solistisch wordt uitgevoerd, de zogenoemde Schönberg-bezetting. Na een eerste succesvol programma in 2015 bleek deze aanpak toch te kwetsbaar voor een amateurgezelschap. Na intern beraad is besloten om onder een nieuwe muzikale leiding een andere weg in te slaan. Daarbij blijft het streven om in de programmering vernieuwend bezig te zijn.

Nieuw organisatiemodel

NHKO heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een projectorkest. Per project worden een dirigent, een solist en een spelersgroep bijeen gebracht. Binnen één maand wordt een programma ingestudeerd. Het project wordt afgerond met één of twee concerten. Om tijdig over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken, kopen alle meespelende musici voorafgaand aan het project een aantal entreekaarten. De overige kosten worden gedekt uit de losse kaartverkoop.

Vrienden van NHKO kunnen via schenkingen periodiek bijdragen in de kosten van de organisatie.

Zomerproject 2017

In 2016 is gewerkt aan het opbouwen van de nieuwe organisatie en is de organisatie van het zomerproject 2017 ter hand genomen. In de zomer van 2017 hebben wij op basis van de nieuwe formule een eerste project uitgevoerd onder leiding van Bastiaan Uijl met de tenor Erik Slik als solist in een programma met werken van Schubert, Mozart en Berlioz.

Voorbereiding winterproject 2018

Na de zomer van 2017 startte de organisatie van het winterproject 2018. Eind 2017 hadden veel spelers hun bijdrage voor de entreekaarten al voldaan. Op de balans per 1 januari 2018 blijkt dat uit de post vooruit ontvangen bijdragen.

Financiën over het jaar 2017

JAARREKENING 2017

Inkomsten

Realisatie

Uitgaven

Realisatie

Kaartverkoop 

2.345,00

Dirigent

863,45

Solist

432,46

Zaalhuur 

589,00

Tekort

111,85

Huur muziek 

131,20

Organisatie 

286,69

Bankkosten 

154,05

Totaal

2.456,85

Totaal

2.456,85

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Debet

Credit

Liquide middelen 

971,59

Eigen vermogen 

191,59

Overlopende passiva 

780,00

Totaal

971,59

Totaal

971,59

 

LIQUIDITEITENOVERZICHT 2017

Beginsaldo

303,44

Bij

3.125,00

Af

2.456,85

Eindsaldo

971,59

 

 

Uitdaging, spanning en ontdekking.
Dat kenmerkt onze programmering.


©Stichting NoordHollands KamerOrkest - NHKO